ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κορυφή