ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΠΑΝΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

Κορυφή