Νέο σύστημα επιλογής Διοικήσεων φορέων δημοσίου: Εννέα ερωτήσεις και απαντήσεις για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων των φορέων του δημοσίου και..

Νέος νόμος 5023/2023 – Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5023/2023 «Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού..

Κορυφή