Διαχειριστές Εταίροι

ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συνεργάτες

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛΙΕΣΑΡΧΑΚΗ

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΠΑΝΑΚΗ

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΣΑΡΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΣΑΡΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

ΓΙΟΥΕΛΝΤΑ ΚΟΥΛΛΑΟΥ

ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΙΟΥΕΛΝΤΑ ΚΟΥΛΛΑΟΥ
Κορυφή