Τροχαία ατυχήματα – Αποζημιώσεις

Poiniko dikasthrio scaled

Η Δικηγορική Εταιρεία μας χειρίζεται συστηματικά υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, εξασφαλίζοντας με αξιοπιστία την ικανοποίηση των αξιώσεων των εντολέων μας. Στόχος μας σε κάθε υπόθεση είναι να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποζημίωση των αξιώσεων των εντολέων μας, σε εύλογα χρονικά διαστήματα, καθώς αναγνωρίζουμε τις δυσχέρειες, που προκαλούνται στη ζωή τους, λόγω καθυστερήσεων της δικαιοσύνης. Για αυτό, δεν αποκλείουμε εξαρχής την επιδίωξη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, αν είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία ικανοποιητική για τον εντολέα μας. Η Δικηγορική Εταιρεία μας μπορεί να σας κατευθύνει από τη στιγμή επέλευσης του τροχαίου συμβάντος ως την πλήρη αποζημίωση με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ώστε να διασφαλίσετε την προστασία των συμφερόντων σας. Επικοινωνώντας με τη Δικηγορική Εταιρεία μας, μπορούμε να σας κατευθύνουμε μεθοδικά σε όλα τα στάδια και να επιμεληθούμε συνολικά της υπόθεσης: 

  • Ανάλυση των συνθηκών του ατυχήματος: συλλογή φωτογραφιών και άλλων στοιχειών, που θεμελιώνουν την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. 
  • Προετοιμασία ενόψει των καταθέσεων σας στις αστυνομικές αρχές.  Πρόκειται για κρίσιμο ζήτημα, καθώς ατυχείς ή βιαστικές διατυπώσεις ενδέχεται να υποσκάψουν την μακροπρόθεσμη πορεία της υπόθεσης σας. 
  • Συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, ώστε να συλλεχθούν όλα τα αναγκαία ιατρικά έγγραφα για τη θεμελίωση της ηθικής σας βλάβης. 
  • Διαπραγματεύσειςμε την ασφαλιστική εταιρεία για την επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. 
  • Σύνταξη και κατάθεση αγωγής, μόλις έχουν συλλεχθεί τα αναγκαία στοιχεία. 

Οι αξιώσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ πλαίσιο διεκδικήσεων και μπορούν ενδεικτικά να αφορούν την αποζημίωση του παθόντος για την ηθική βλάβη, τις δαπάνες που υποβληθήκατε κοκ. Επισημαίνουμε ότι οι δυνατότητες αποζημίωσης ενδέχεται να αφορούν σημαντικά  και υψηλά ποσά και να μην έχετε πλήρη αντίληψη του ύψους αυτών και για αυτό είναι σημαντικό ο εμπλεκόμενος στο τροχαίο ατύχημα να έχει πλήρη γνώση όλων των δεδομένων, συμβουλευόμενος έναν καταρτισμένο δικηγόρο τροχαίων.  Έτσι, μπορεί να αποφύγει έναν βεβιασμένο συμβιβασμό με την ασφαλιστική, που ενδεχομένως να του στερήσει σημαντικές αξιώσεις. 

Κορυφή