Κληρονομικό Δίκαιο – Εμπραγματο Δίκαιο (Ακίνητα)

Periousiaka scaled

Ο κλάδος του κληρονομικού δικαίου είναι ένας από τους σημαντικότερους της καθημερινής ζωής, καθώς από τον θάνατο ενός ανθρώπου δημιουργείται άμεσα κενό σ’ ό,τι αφορά τις περιουσιακές και λοιπές σχέσεις που είχε αναπτύξει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Με την επέλευση του θανάτου τίθενται για τους πλησίους του κληρονομουμένου διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι π.χ. οι προθεσμίες για αποποίηση / αποδοχή καθώς, η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομίας, η εύρεση / εντοπισμός των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομίας, η έρευνα για τυχόν υπάρχουσες διαθήκες του κληρονομουμένου, ο έλεγχος της εγκυρότητάς τους και της ισχύος τους καθώς και ο καθορισμός της κληρονομικής διαδοχής κ.ά.  

Η Δικηγορική εταιρεία μας υποστηρίζει τους ενδιαφερομένους προσφέροντας νομική συμβουλή και υποστήριξη σε όλες τις ερωτήσεις που προκύπτουν καθώς και κατά την διενέργεια των απαραιτήτων βημάτων. Ενδεικτικά στους τομείς ενασχόλησής μας περιλαμβάνονται: 

 • Δημοσίευση διαθήκης και κήρυξη διαθήκης κυρίας 
 •  Αποποίηση κληρονομιάς 
 •  Άδεια αποποίησης κληρονομιάς από ανήλικο 
 •  Αποδοχή κληρονομιάς επ’ ωφελεία απογραφής 
 • Έκδοση κληρονομητηρίο 
 •  Αγωγές ακύρωσης διαθήκης, αγωγές διανομής κληρονομιάς, αγωγές προσβολής της νόμιμης μοίρας 
 •  έκδοση πιστοποιητικών δημοσίευσης διαθήκης 

Σημαντικός όγκος υποθέσεων της Δικηγορικής εταιρείας μας αφορά το εμπράγματο δίκαιο, δηλαδή υποθέσεις σχετικές με τα δικαιώματα επί των ακινήτων και των κινητών πραγμάτων [κυριότητα, νομή, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κλπ]. Με μακρόχρονη πείρα στο πεδίο αυτό, οι συνεργάτες της Δικηγορικής Εταιρείας μας αναλαμβάνουν με προσιτό τρόπο την νομική υποστήριξη σε ευρύ φάσμα υποθέσεων, όπως: 

 • διεκδικητικές – αναγνωριστικές αγωγές κυριότητας ακινήτο 
 • προστασία νομής από την προσβολή ή τη διατάραξη της 
 • εγγραφή προσημείωσης υποθήκης / άρση προσημείωσης 
 • προστασία ιδιοκτητών από διαφορές γειτονικού δικαίου 
 • έλεγχος τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολόγια 
Κορυφή